ยินดีต้อนรับสู่ประวัติส่วนตัวค่ะ

Welcome To My Homepage Nittaya Homepage Photo Photo Photo Custom Rich-Text Page Custom Rich-Text Page Favorite Links Welcome To My Homepage Photo Photo Photo

ข้อมูลประวัติส่วนตัว

 

ยินดีต้อนรับค่ะ  ขอขอบพระคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชม  Smile

ข้อมูล นางสาวนิตยา  ศรีแสง 

 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาวนิตยา  ศรีแสง

ที่อยู่ 71 หมู่ที่ 9 บ้านดอนวัว ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

เบอร์โทร   087 - 9653007 Or 088-0298663

เบอร์อีเมล์   Nittaya162@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนวัว อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด